Intermediació Immobiliària

Els nostres agents estan donat d’alta al Col·legi i Associació d’Agents Immobiliaris de Barcelona i es realitza la intermediació en venda i lloguer de tot tipus d’immobles.

Treballem amb la màxima transparència i els millor honoraris, sempre cercant la satisfacció tant del llogater com del propietari, amb el màxim de garanties.

administració-finques